Copyright © Mody.dk

Artikler, grafik og anden offentliggørelse på http://www.mody.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopi i elektronisk/digital form.

Der må tages kopi på papir til privat brug. Denne adgang gælder dog alene fysiske personer, ikke juridiske personer. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Mody.dk

Overtrædelse af ovennævnte begrænsninger kan håndhæves af Mody.dk.

Dokumenter som findes på dette web-sted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der sker periodiske ændringer af informationen heri. Mody.dk og/eller deres leverandør kan når som helst foretage ændringer af artiklerne og/eller eksempler som findes på dette web-sted.

Under ingen omstændigheder skal Mody.dk og/eller deres leverandører være ansvarlige for nogen indirekte skader eller følgeskader, eller skader af nogen som helst art, som resultat af manglende anvendelsesmulighed, tab af data eller indtjening, hverken som erstatningskrav, som måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med ydelsen af software, artikler, eller information på denne website.

De links som findes på dette web-sted muliggør at De forlader Mody.dk. De web-steder som er forbundet til Mody.dk via link er ikke under Mody.dk kontrol - og Mody.dk er ikke ansvarlig for indholdet i disse web-steder eller ansvarlig for nogen link som indeholdes i disse web-steder. Mody.dk stiller alene disse links til Deres rådighed som en hjælp for Dem til at finde disse web-steder, og det forhold at de pågældende links findes betyder ikke at Mody.dk har godkendt eller anbefalet de pågældende web-steder.